Công ty TNHH Thế kỷ Sáng tạo (Quốc tế)

Chứng nhận UL của Mỹ

Chứng nhận UL của Mỹ

  Các sản phẩm xốp cao su của Công ty TNHH Century Creation (International) đã đạt chứng nhận UL94V-0 của Hoa Kỳ.

  Underwriters Laboratories Inc. là cơ quan có thẩm quyền nhất tại Hoa Kỳ và là tổ chức tư nhân lớn nhất trên thế giới tham gia vào việc kiểm tra và nhận dạng an toàn.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật