Công ty TNHH Thế kỷ Sáng tạo (Quốc tế)

Chứng nhận 2

Chứng nhận 2

  Với rất nhiều năm phát triển, Công ty TNHH Sáng tạo Thế kỷ (International) hiện là một doanh nghiệp toàn diện thuộc sở hữu của Hồng Kông tích hợp các chức năng bao gồm thiết kế, phát triển, sản xuất và tiếp thị và cung cấp thiết kế hợp lý theo nhu cầu của khách hàng; Công ty cũng là một nhà máy sản xuất và chế biến có nội dung khoa học và công nghệ cao nhất, trong số tất cả các công ty cùng ngành.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật