Công ty TNHH Thế kỷ Sáng tạo (Quốc tế)

Môi trường nhà máy

09.jpg

  Công ty TNHH Century Creation (International) được đăng ký tại Hồng Kông vào tháng 9 năm 2001. Cũng trong năm đó, nhà máy, Công ty TNHH cách nhiệt thế kỷ Đông Quan, được thành lập tại Khu công nghiệp Xisha Si'er, Gaobu, Đông Quan , Tỉnh Quảng Đông, là một công ty hoàn toàn thuộc sở hữu của Hồng Kông. Khoản đầu tư ban đầu đạt 100.000.000 HKD. Đến bây giờ, nhà máy giai đoạn I đã được thiết lập, với diện tích lớn hơn 25.000m2, và nhà máy giai đoạn II đang được chuẩn bị.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật