Công ty TNHH Thế kỷ Sáng tạo (Quốc tế)

Bọt cao su CR

  • nóng
    Tấm cao su CR

    Tấm cao su CR

    Bọt cao su CR có tính chất vật lý và cơ học tốt hơn cao su tự nhiên. Do đó, cao su nói chung hoặc cao su đặc biệt có thể được sử dụng.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật