Công ty TNHH Thế kỷ Sáng tạo (Quốc tế)

Miếng bọt biển cao su Ul94V-0

  • Bọt biển cao su UL94V-0

    Bọt biển cao su UL94V-0

    Bọt biển cao su UL94V-0 đã đạt tiêu chuẩn RoHS, PAHs, PFOS (PFOA), đạt (SVHC), không halogen, formaldehyde và các tiêu chuẩn khác về bảo vệ môi trường của EU.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật