Công ty TNHH Thế kỷ Sáng tạo (Quốc tế)

bọt cao su niêm phong

  • Bọt cao su niêm phong

    Bọt cao su niêm phong

    Bọt cao su niêm phong đã đạt tiêu chuẩn RoHS, PAHs, PFOS (PFOA), đạt (SVHC), không halogen, formaldehyde và các tiêu chuẩn khác về bảo vệ môi trường của EU.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật