Công ty TNHH Thế kỷ Sáng tạo (Quốc tế)

ep-5000 (b) khuôn cao su

  • nóng
    EP-5000 (B) Khuôn cao su

    EP-5000 (B) Khuôn cao su

    Khả năng chịu nhiệt có thể đạt tới 150 ℃, khả năng chống dung môi phân cực xeton, este, v.v., nhưng không đối với hydrocacbon béo và thơm. Các tính chất cơ lý khác kém cao su tự nhiên một chút và cao hơn SBR.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật