Công ty TNHH Thế kỷ Sáng tạo (Quốc tế)

Huấn luyện nhân viên

  Century Creation (International) Co., Ltd. có triết lý kinh doanh tiên phong. Hỗ trợ cải cách công nghệ công nghiệp quốc gia. Hàng tháng, Công ty TNHH Century Creation (International) sẽ đào tạo nhân viên để làm phong phú thêm điểm kiến ​​thức, để mỗi nhân viên có thể cải thiện kỹ năng và khả năng làm việc.

2.jpg


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật